Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo ? rekreacyjnego w Redzikowie

ZP.271.1.2020

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.

reprezentowany przez Prezesa Zarządu

REDZIKOWO 16 B, 76-200 SŁUPSK

tel. (59) 841-25-51

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Redzikowie”

Wszelkie szczegóły znajdują się na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/

poniżej ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dostępnej na stronie Zamawiającego Platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania oraz załączniki

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – Platforma zakupowa www.platformazakupowa.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – Platforma zakupowa www.platformazakupowa.pl

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – Platforma zakupowa www.platformazakupowa.pl w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.04.2020.14.11.14_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2020-04-06 14:11:14 124,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.04.2020.14.11.14_SIWZ_Budowa_wysokosprawnej_kogeneracji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:11:14 501,1KB 43 razy
2 06.04.2020.14.11.33_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:11:33 30,7KB 29 razy
3 06.04.2020.14.12.19_Zalacznik_nr_2_JEDZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:12:19 503,1KB 29 razy
4 06.04.2020.14.12.37_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_podatki_ubezpieczenia_spo_Oeczne_zdrowotne.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:12:37 491,1KB 22 razy
5 06.04.2020.14.12.51_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_zakaz_ubiegania_si_a_o_zamowienie.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:12:51 490,7KB 29 razy
6 06.04.2020.14.13.11_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_podatkach_i_op_Oatach_lokalnych.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:13:11 490,7KB 27 razy
7 06.04.2020.14.13.25_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:13:25 476,8KB 25 razy
8 06.04.2020.14.13.44_Zalacznik_nr_7_Wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:13:44 569,7KB 23 razy
9 06.04.2020.14.14.29_Zalacznik_nr_8_Wykaz_osob.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:14:29 571,9KB 26 razy
10 06.04.2020.14.14.46_Zalacznik_nr_9_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:14:46 569,5KB 27 razy
11 06.04.2020.14.15.13_Zalacznik_nr_10_Umowa_wzor.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:15:13 416,0KB 36 razy
12 06.04.2020.14.15.57_Zalacznik_nr_12_Opis_mikroturbiny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:15:57 179,3KB 38 razy
13 06.04.2020.14.16.16_PB_drogi__kogeneracji_Redzikowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:16:16 2,6MB 42 razy
14 06.04.2020.14.16.29_Przedmiar_robait_Redzikowo_drogowy_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:16:29 70,8KB 39 razy
15 06.04.2020.14.16.45_PB_Redzikowo_Kogeneracja_budowa_lini_zasilaj__cejh.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:16:45 4,7MB 30 razy
16 06.04.2020.14.17.08_PR_Redzikowo_budowa_lini_zasilaj__cejp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:17:08 414,5KB 34 razy
17 06.04.2020.14.17.23_PB_kogeneracji_Redzikowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:17:23 7,5MB 70 razy
18 06.04.2020.14.17.42_PRZEDMIAR_REDZIKOWO_KOGENERACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-06 14:17:42 167,1KB 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Wójcik 06-04-2020 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Wójcik 06-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Roman Wójcik 28-05-2020 14:50